பவனம் தமிழ் எழுத்துரு தரவிறக்கம்

Pavanam Tamil Font Free Download

Font Name Pavanam
Font Type TTF
Font Family 'Pavanam'
Font Style Normal
Embed Web Link
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pavanam&display=swap" rel="stylesheet">

index.html அல்லது index.php அல்லது header.php என்ற ஃபைலில் <head> மற்றும் </head> என்பதற்கு இடையில் Paste செய்யவேண்டும்.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pavanam&display=swap');

style.css எனும் ஃபைலில் முதல் வரியாக Paste செய்யவேண்டும்.

(மேலுள்ள இரண்டு Link-களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்தினால் போதுமானது)

Download Bold Font
advertisement

Ads

© 2021 WriteTamil. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.